Struktur Organisasi

 • Bagan Organisasi

struktur org

 • Struktur pengurus UKM Bridge

  • Tahun 2016 – 2017

   • Pembina                                       : Budi Santoso, S.Sos.

   • Ketua                                            : Desi Fatmawati                            (FEB/150803102044)

   • Wakil Ketua                                  : Greeman Caesarulah E.P.E      (F.Teknik/151910301124)

   • Sekretaris                                     :

    1.   Dewi Anggraeni                     (F.MIPA/151810101059)
    2.   Ainul Kiromah                        (FKIP/160210102115)
   • Bendahara                                    :

    1. Ranina Jihan Amanina             (FKM/140803101028)
    2. Mustika Rahmasuci                  (PSSI/162410101120)
   • Bidang Kode Etik dan Pertandingan  :

    1. Koordinator             : Enaselly Ariesta                       (FEB/160810201289)
    2. Anggota                   : Maya Alfenita                           (FKM/152110101187)
   • Bidang Pendidikan dan Latihan :

    1. Koordinator             : Rzqi fajrin m. s                           (FEB/150803102051)
    2. Anggota                   : Eka Cahya Kurniawan                (F. Farmasi/162210101075)
   • Bidang Personalia :

    1. Koordinator             : Muhammad Setyo Santoso       (F.Teknik/161910301022)
    2. Anggota                   : Mirna Devi Atika                         (FEB/150803102027)
   • Bidang Promosi dan Humas

    1. Koordinator             : Nora Karimatan Nisa’                (FEB/150803102036)
    2. Anggota                   :
     •                            Rahma Firdayana                       (FEB/150803102018)
     •                            Naila agustin                                (FEB/150803102031)
   • Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

    1. Koordinator             : Ghazian Aufar Hilmi                     (F.Teknik/151910201112)
    2. Anggota                   : Rezy Mega Elsera                         (FEB/150810201172)
   • Bidang Perlengkapan

    1. Koordinator             : M. Muwafikul Hoyr                        (FEB/150810101241)
    2. Anggota                   : Rosalina                                        (FEB/150810301158)